Rechten

Rechten
Human Care HC opereert in overeenstemming met de toepasselijke ethische regels. We streven ernaar om ervoor te zorgen dat de informatie op onze website correct is. Het internet is een snel, intens medium waar technische problemen enz. waarover we geen controle hebben, zonder onze kennis kunnen plaatsvinden. We kunnen daarom geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de informatie die door Observer wordt verstrekt. In geval van enige onzekerheid met betrekking tot specifieke informatie op onze website, neem contact op met het IR-contact van Human Care HC AB, Stefan Hedelius, door te bellen naar +46 8 665 35 00. Als u de informatie die op www.humancare.se wordt gepubliceerd wilt gebruiken, neemt u dan contact op met het IR-contact van Human Care HC AB, Stefan Hedelius, door te bellen naar +46 8 665 35 00

Legal
Human Care HC operates in accordance with the applicable ethical rules. We strive to ensure that the information on our website is correct. The internet is a fast, intense medium where technical problems etc. over which we have no control may occur without our knowledge. We are unable, therefore, to accept any responsibility for the information supplied by Observer. In the event of any uncertainty in terms of specific information on our website, please contact Human Care HC AB’s IR contact, Lars Kvarnhem, by calling +46 8 665 35 00. If you wish to use any of the information published on www.humancare.se please contact Human Care HC AB’s IR contact, Lars Kvarnhem, by calling +46 8 665 35 00.