Human Care’s Gedragsregels

Introductie

De gedragsregels van Human Care Group biedt richtlijnen voor hoe onze bedrijfsprincipes en waarden in de praktijk moeten worden gebracht. Het fungeert als een ethisch kompas dat door alle medewerkers binnen de groep moet worden gevolgd, ongeacht de werkplek en functie. De gedragsregel is ook van toepassing op de directieleden van de Human Care Group en op contractueel personeel. In de regels staat ook wat we verwachten van onze leveranciers en andere werkpartners.

Wij respecteren uw rechten

 • We behandelen alle mensen met eerlijkheid, waardigheid en respect.
 • We ondersteunen en stimuleren diversiteit.
 • We behandelen medewerkers niet anders op basis van hun geslacht, religie, leeftijd, handicap, seksuele geaardheid, nationaliteit, politieke opvattingen, sociale achtergrond of etnische afkomst.
 • We beledigen, bedreigen of discrimineren niet.
 • We tolereren geen kinderarbeid, illegale arbeid of dwangarbeid.

Wij creëren goede arbeidsvoorwaarden

 • We streven ernaar om geen compromissen te sluiten op het gebied van gezondheid en veiligheid op de werkplek.
 • We bieden medewerkers kansen om professionele vaardigheden en bekwaamheden te ontwikkelen.

Wij houden ons aan een goede bedrijfsethiek

 • We bieden nooit geschenken, voordelen of betalingen aan die de objectiviteit van de beslissingen van de ontvangers zouden kunnen beïnvloeden, of die de objectiviteit van de beslissingen van de ontvangers zouden kunnen beïnvloeden of die in strijd zijn met wetgeving en / of lokale praktijken.
 • We aanvaarden geen geschenken, voordelen of betalingen die de objectiviteit van onze beslissingen zouden kunnen beïnvloeden, of die de objectiviteit van onze beslissingen zouden kunnen beïnvloeden of die in strijd zijn met de wetgeving en / of de lokale praktijk.
 • We vermijden situaties waarin de loyaliteit van het bedrijf in conflict kan komen met persoonlijke belangen.
 • We leven de concurrentiewetgeving na en bevorderen eerlijke concurrentie.
 • We zorgen ervoor dat al het personeel zorgen over onregelmatigheden binnen Human Care Group kan uiten.

Wij pakken duurzaamheidskwesties aan

 • We werken aan lange termijn doelen om de impact van het bedrijf op het milieu te verminderen.
 • We besparen energie, water en materialen en andere natuurlijke hulpbronnen en streven ernaar om ons gebruik van hernieuwbare materialen te vergroten. Bij de keuze van grondstoffen en distributiemethoden houden we rekening met milieu- en gezondheidsfactoren.
 • We streven ernaar om onze uitstoot van broeikasgassen te verminderen.
 • We hebben een milieubeheersysteem.

Wij streven ernaar om altijd de juiste kwaliteit te leveren

 • We streven ernaar om altijd aan de hoge eisen, behoeften en verwachtingen van onze klanten te voldoen door diensten en producten van de juiste kwaliteit te leveren.
 • We zijn continu bezig met het verbeteren van onze activiteiten.
 • We voeren regelmatig evaluaties uit van onze kwaliteitsborgingsmaatregelen door middel van analyse, registratie van discrepanties en interne / externe audits.
 • Productiepartners worden regelmatig gecontroleerd.

Wij stellen duurzaamheidseisen aan onze leveranciers

 • We werken samen met leveranciers die de gedragscode van Human Care Group accepteren en naleven.
 • Voorafgaand aan en tijdens onze samenwerking met hen beoordelen wij leveranciers.

Wij communiceren eerlijk en duidelijk

 • De communicatie van Human Care Group met alle belanghebbenden moet eerlijk en duidelijk zijn.
 • We respecteren de vrijheid van meningsuiting van alle medewerkers over zaken die hen persoonlijk aangaan over zaken die betrekking hebben op de zakelijke omstandigheden en activiteiten van de Human Care Group, maar alleen het respectieve bedrijfsmanagement heeft het recht om namens Human Care te communiceren.