Human Care’s Toewijding aan Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een essentiële factor binnen Human Care bij het bepalen van strategieën, het implementeren van activiteiten en het uitvoeren van onze zaken. Focussen op het voldoen aan de huidige behoeften zonder de behoeften van toekomstige generaties in gevaar te brengen, is een complex proces en kost tijd en hard werk. We verwelkomen deze uitdaging omdat het onze creativiteit en probleemoplossende vaardigheden stimuleert en ons in staat stelt om buiten de gebaande paden te denken. Duurzaamheid is voor ons meer dan alleen het verminderen van de hoeveelheid afval en uitstoot – het is ervoor zorgen dat we de wereld op een betere plek achterlaten dan we hem aantroffen. Daarom nemen we ook de manier op waarop we omgaan met onze belanghebbenden, hoe we ervoor zorgen dat de kwaliteit van ons product zo hoog is dat ze jarenlang kunnen worden gebruikt, en nemen we onze sociale verantwoordelijkheid. Ons werk is onderverdeeld in de onderstaande gebieden:

Gedragsregels

De Gedragscode van Human Care Group biedt richtlijnen voor hoe onze bedrijfsprincipes en waarden in de praktijk moeten worden gebracht. Het fungeert als een ethisch kompas dat door alle medewerkers binnen de Groep moet worden gevolgd, ongeacht de werkplek en functie.

Gedragsregels

Milieu

Human Care Group streeft ernaar zich te houden aan de toepasselijke milieuregelgeving en -richtlijnen en we werken continu aan het voorkomen van vervuiling in ons milieubeheersysteem

Milieu

Kwaliteit & Regelgeving

Er zijn verschillende systemen en processen om ervoor te zorgen dat we veilige en functionele producten leveren en voldoen aan de eisen van onze klanten en autoriteiten. Via ons wereldwijde kwaliteitsmanagementsysteem regelen we alle processen binnen het bedrijf dat onze producten en het personeelsproces verwerkt.

Kwaliteit & Regelgeving

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Ontdek hoe we werken met duurzaamheid, buiten de grenzen van onze eigen organisatie, door verschillende goede doelen te steunen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid