Hoe vraag ik een hulpmiddel aan via de Wmo?

Als u als individu behoefte hebt aan een zorghulpmiddel van Human Care kunt u deze aanvragen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit gebeurt in de gemeente waar u woont. Hoe werkt dat nu precies? We leggen het hier uit.

Verschillen per gemeente bij Wmo aanvragen

Het is belangrijk te melden dat iedere gemeente in Nederland de Wmo anders heeft georganiseerd. Sommige gemeenten hebben een Wmo-loket. Ook zijn er veel gemeenten die kiezen voor sociale wijkteams waar u terecht kunt met uw hulpvraag. U kunt bij uw gemeente ook vragen naar de gratis cliëntondersteuning. Het is het beste om te informeren bij uw eigen gemeente over wat de juiste weg is om een hulpmiddel aan te vragen. Wij geven hier de algemene weg.

Het is mogelijk dat de gemeente een eigen bijdrage vraagt voor een hulpmiddel. Dit gebeurt op basis van zorgbehoefte, inkomen, vermogen etc. Uw gemeente kan hierover inzicht geven. Ook hier geldt dat dit verschilt per gemeente.

Stappenplan Hulpmiddel via Wmo aanvragen

Wanneer u thuis wilt blijven wonen, maar daar wel ondersteuning bij nodig hebt, kunt u zich melden bij uw gemeente. Vervolgens zal de gemeente onderzoek doen naar uw persoonlijke situatie. De uitslag van dit onderzoek bepaalt of u ondersteuning krijgt vanuit de Wmo.

 1. De aanvraag
  Dit doet u bij het Wmo-loket of het sociale wijkteam van de gemeente. Zij geven u verdere informatie en helpen u bij de aanvraag. Hier kunt u ook vragen naar gratis cliëntondersteuning.
 2. Het onderzoek
  De gemeente doet dit onderzoek samen met u en soms met mensen in uw omgeving. Denk daarbij aan mantelzorgers of familie. Daarnaast kunt u zich laten bijstaan door de onafhankelijk cliëntondersteuner. Dit is gratis.
  De gemeente voert het onderzoek zo spoedig mogelijk uit. Zij moeten dit in ieder geval binnen zes weken na uw melding doen. Tijdens dit onderzoek wordt er gekeken naar uw behoeften en voorkeuren. Hier kunt u aangeven dat u voorkeur heeft voor de producten van Human Care.
 3. Het voorstel
  Wanneer blijkt dat u niet voldoende zelfredzaam bent is de gemeente verplicht om ondersteuning vanuit de Wmo aan te bieden.

Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

Wmo-Powerkaart

Vaak bieden gemeenten een standaardpakket aan hulpmiddelen aan. Hoe kunt u als cliënt nu het hulpmiddel krijgen dat u wenst? Hoe maakt u een zelfstandige keuze? Bijvoorbeeld voor een hulpmiddel van Human Care zoals u op deze site hebt gezien? Daarvoor is de Wmo-Powerkaart ontwikkeld door Support Magazine. Deze schetst in heldere lijnen de twee belangrijkste wetsartikelen die u ten dienste staan:

 • Artikel 2.3.6. – Recht op een persoonsgebonden budget
 • Artikel 2.3.2. – Recht om uw eigen indicatie te schrijven in een persoonlijk plan

De Wmo-Powerkaart (zie afbeelding) is te vinden op de website van Support Magazine.

Dealers

Hoe verder? Indien u volgens de gemeente in aanmerking komt voor een hulpmiddel nemen zij contact op met de leverancier, zoals Human Care. Soms gaat dit via een tussenpartij, de dealer. Human Care Nederland heeft een samenwerking met alle dealers in Nederland. Zij kunnen alle producten uit ons portfolio bestellen bij een zorgaanvraag.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd over het aanvragen van een hulpmiddel van Human Care via de Wmo. Over het algemeen geldt dus, zoek contact met uw eigen gemeente.

Vragen over onze producten? Verstuur dan een contactformulier.